Yhteisellä matkalla

Yhteisellä matkalla

“Istumme yhdessä pöydän ääreen, ryhmän uudet ja vanhat jäsenet, kuka on saapunut koulusta, töistä, kaupungilta ja kuka kotoa. Joku vähän kiireellä ja ajatus vielä muualla, mutta pikkuhiljaa laskeudumme helposti yhteisesti jaettuun tilaan. Tilassa saa vapaasti jakaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan, toisinaan ehkä vain keskittyä kuuntelemaan ja kokemaan, ettei olekaan ainoa ihminen maailmassa, joka on kokenut näin.” Lue blogista millaisia ajatuksia Osallisuuden ajan projektipäälliköllä Annilla herää kehittäjäryhmästä.

Hoivasta voimaa

Hoivasta voimaa

“Toisen nuoren itsenäistymistä oli valmisteltu huolella, ohjattu erilaisissa arjen taidoissa ja lisätty vastuuta omista asioista pikkuhiljaa. Kun oli aika muuttaa, ei vastassa ollut suuri tuntematon vaan nuori oli varustettu kohtaamaan uusi elämänvaihe tiedollisesti, taidollisesti ja tunnepuolella. Kaikilla kokemus ei ollut yhtä positiivinen.” Lue kehittäjäryhmän kevään sosionomiopiskelija Minna Haikaran blogiteksti jälkihuollosta.

Yksilön oikeus, yhteisön etu

Yksilön oikeus, yhteisön etu

Osallisuuden ajan kehittäjäryhmä on saanut kevään ajaksi ryhmään mukaan kolme sosionomiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat kirjoittavat matkan aikana ajatuksiaan ja havaintojaan osallisuudesta blogiinsa http://halookuuleekokukaan.munblogi.com/ Tässä blogipostauksessa toisen vuoden sosionomiopiskelija Minna Haikara jakaa ajatuksiaan osallisuudesta, joita virisi Osallisuuden ajan järjestämästä keskustelutilaisuudesta.

”Lastensuojelunuori ei ole identiteetti, mutta kaikki määrittelee sut sen kautta”

Mitä tulee mieleen sanasta lastensuojelu? Entä millaisia mielikuvia herää lastensuojelussa olevista lapsista ja nuorista? Aika moni nuori on kokenut lastensuojelun vaikuttaneen todella vahvasti siihen, miten heidät on nähty. Lue lisää ajatuksia lastensuojelun leimasta blogista, jonka Osallisuuden ajan projektipäällikkö Anni on kirjoittanut nuorten kokemusten ja ajatusten pohjalta.

Osallisuuden aika ry:n nuorten kokemusasiantuntijoiden kannanotto lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän säätämisestä lailla

Lastensuojelun asiakkaina sosiaalityöntekijän asiakasmäärä näkyy suoraan meidän elämässämme. Perheidemme asioihin puututaan ihmisten toimesta, joilla ei ole siihen riittäviä resursseja eikä riittävästi aikaa.

Kuka lastensuojelua kehittää? (Anna Rautiainen)

Millaisia ajatuksia herää, kun lastensuojelutyötä tehnyt ammattilainen pääsee peilaamaan kokemuksiaan, toimintatapojaan ja ajatuksiaan lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorten kanssa? Anna Rautiainen kertoo blogitekstissään kokemuksellisesta matkastaan Osallisuuden ajan nuorten ryhmän kanssa.

Digitalisaatio lastensuojelussa - uhka vai jotain aivan muuta? (Aino Taipalus)

Digi mitä? Wait, what? ”Monta miljoonaa työpaikkaa menetetään, kehitys kiihtyy, työttömyys kasvaa, ihmiset syrjäytyvät, apua mitä uhkakuvia!” Digitalisaatiota, automatisoitumista ja ylipäätään teknologian kehitystä miettiessäni olen melkein menettänyt yöuneni. Onko maailma valmis tähän? Miten käy työttömien? Missä minun paikkani tulee olemaan? Miten estämme syrjäytymisen kasvamisen? Lue blogista, miten Ainon ajatus digitalisaatiosta muuttui!