MISTÄ KAIKKI ALKOI?

Osallisuuden ajan juuret juontavat Helsingin lastensuojeluun, jossa vuonna 2011 sosiaalityöntekijöiden ideoimana perustettiin Nuoret kehittäjät -niminen kokemusasiantuntijaryhmä. Vuonna 2012 Nuoret kehittäjät palkittiin oikeusministeriön jakamalla demokratiapalkinnolla ansiokkaasta työstä lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistäjänä. Nuoret kehittäjät -hanke sai myös jaetun toisen palkinnon Innovaatio 2011 -kilpailussa, jonka jakoi Helsingin sosiaalivirasto. Voit tutustua Nuorten kehittäjien -ryhmän tuotoksiin tästä.


Varsinainen yhdistys, Osallisuuden aika ry, perustettiin huhtikuussa 2014. Yhdistyksen avulla Nuorten kehittäjien luomaa toimintaa haluttiin vakiinnuttaa ja levittää valtakunnallisesti. Yhdistys on saanut STEA:n (ent. RAY) projektirahoituksen vuosille 2016-2018.

Osallisuuden aika ry on siis lastensuojelunuorten ja -ammattilaisten yhdessä perustama järjestö, jonka tarkoituksena on edistää lastensuojelunuorten ja ammattilaisten yhteistoiminnallista palvelukehitystä, lasten ja nuorten osallisuutta sekä vaikuttavampien lastensuojelupalvelujen aikaansaamista. Yhdistyksessä toimivat nuoret ovat lastensuojelun kokemusasiantuntijoita, jotka yhdessä ammattilaisten kanssa käyvät kouluttamassa ja konsultoimassa erilaisissa seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja työryhmissä sekä osallistuvat yhteistutkijuuden hengessä palveluiden kehittämiseen. Toiminnan keskeisenä ideana on tuottaa nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä tietoa lapsiperheiden palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kehitystarpeista sekä vaikuttaa tiedolla lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.