NUORTEN KEHITTÄJÄRYHMÄ

Osallisuuden ajan toiminnan keskiössä on joka toinen viikko kokoontuva nuorten kehittäjäryhmä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on ollut lastensuojelun asiakkuus jossain elämänsä vaiheessa, ja joilta löytyy halua kehittää lastensuojelua. Ryhmäkerroilla työstetään jotain ryhmän valitsemaa aihetta, yleensä keskustellen, ja tieto kirjataan ylös. Ryhmän vetäjinä toimii sosiaalialan ammattilaisia ja asiakkaita, joten yhteiskehittämisen ajatus toteutuu ryhmässä ja ilmiöiden tarkastelu eri näkökulmista mahdollistuu. Ryhmän tuottama tieto on Oa:n vaikuttamistyön ydintä, sillä sitä viedään eteenpäin eri tahoille. Kehittäjäryhmän käsittelemiä teemoja ovat vuosien saatossa olleet mm. lastensuojelun kuvaaminen nuorten silmin, hyvän lastensuojelun työntekijän kuvaaminen, dokumentointi, koulun ja lastensuojelun välisen yhteistyön kehittäminen sekä lapsiperheiden palveluiden kehittäminen. 

Ryhmä kokoontuu taas syksyllä 22.8.2019 alkaen osoitteessa: Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 6 krs. Tervetuloa!

KOKEMUSASIANTUNTIJANA TOIMIMINEN

Kehittäjäryhmässä käyminen toimii koulutuksena kokemusasiantuntijana toimimiseen, mikäli nuorella on halua sellaiseen. Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijanuoret ovat kysyttyjä puhujia ja kouluttajia. Oa:n periaatteena on, että entiset lastensuojelun asiakkaat eli kokemusasiantuntijat ovat asiantuntijoita lastensuojelun ilmiöiden analysoimisessa siinä missä ammattilaisetkin. Siksi maksamme kaikille kokemusasiantuntijoille palkkion heidän työstään. Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijat käyvät säännöllisesti kouluttamassa kehittäjäryhmässä syntyneellä tiedolla sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita mm. Helsingin yliopistolla ja ammattikorkeakouluissa. Kokemusasiantuntijamme ovat myös mukana erilaisissa hankkeissa, mm. hallituksen kärkihankkeessa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa toimimme asiantuntijan roolissa eri lakimuutostyöryhmissä. Oa:n tekemä vaikuttamistyö tapahtuukin pitkälti kokemusasiantuntijoidemme kautta, jotka ajavat kehittämisryhmän viestiä eteenpäin myös tapaamalla politiikkojen sekä päättäjien kanssa vahvistaakseen rakenteiden muuttumiseen tähtäävää työtä. Tämän lisäksi kokemusasiantuntijamme kiertävät lastensuojelulaitoksissa vahvistamassa nuorten osallisuuden kokemusta tapaamalla muita nuoria ja innostamalla heitä aktiiviksi toimijoiksi omassa prosessissaan.

Koska lastensuojelun kenttä on jatkuvassa muutoksessa, tarvitaan aina uusia nuoria kertomaan juuri tämänhetkisistä haasteista, joita lastensuojelunasiakkaat kohtaavat. Onko sinulla ollut lastensuojelun asiakkuus, ja halua kehittää sen avulla lastensuojelua paremmaksi? Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä miten voisimme olla avuksi.

Toimintaamme voit seurata Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa