strategia%2Bkuva.jpg

STRATEGIA

2019-2021

Osallisuuden aika ry on lastensuojelunuorten ja ammattilaisten osallisuutta edistävä yhdistys. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edistää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistä. Yhdistyksen Strategia vuosille 2019-2021 on hyväksytty syksyllä 2018.

STRATEGISET TAVOITTEET

 • Puolustamme lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten oikeuksia.

 • Kolminkertaistamme aktiivisten kokemusasiantuntijoiden määrän toiminnassamme.

 • Lisäämme yhteistutkijuuden osaamista ja ymmärrystä lastensuojelussa.

 • Toimimme yhteiskunnallisena foorumina lastensuojelun uusiutumiseksi.

 • Olemme kiinnostava kumppani ja asiantuntija lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

  Visio

 • Jokainen lastensuojelun tukea tarvitseva lapsi ja nuori kokee lastensuojelun vaikuttavaksi.

  Missio

 • Lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja ammattilaisten vaikuttava

  vuoropuhelu mahdollistuu ja tuottaa osallisuuden myötä ratkaisuja yksilöille ja yhteiskunnalle.

  ARVOT

 • Kunnioitus: Jokaisen kokemus on arvokas. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi yhdenvertaisena. Kaikkien ääni kuuluviin päätöksenteossa. Kaikki tehdään ihmistä ja luontoa kunnioittaen.

 • Vaikuttavuus: Tutkitaan ja tuotetaan ymmärrystä vaikuttavasta lastensuojelusta ja ollaan kiinnostuneita OA:n oman toiminnan vaikuttavuudesta. Yksilöiden äänestä syntyy OA:n ääni, jonka kautta tehdään vaikuttamistyötä.

 • Ratkaisukeskeisyys: Käännetään kokemukset voimavaroiksi ja kehittämistyön moottoriksi. Tuodaan esille lastensuojelun hyvät ja huonot asiat.

 • Osallisuus: Osallisuus tekee näkymättömästä näkyvän. Vahvistetaan osallisuutta niin omassa arjessa kuin yhteiskunnassa. Yhdessä ja moniäänisesti dialogia käyden luodaan uutta ymmärrystä.

 • Rohkeus: Mennään sinne, minne muut eivät vielä ole uskaltaneet mennä. Uskalletaan puhua ja haastaa vaikeista ja tärkeistä asioista. Toimitaan turvallisena alustana olla rohkea. Jokainen saa olla rohkea omalla tavallaan

keitä me olemme?

Tutustu Osallisuuden ajan työntekijöihin ja hallituksen jäseniin.

Anni.jpg

ANNI SUNERVO

projektipäällikkö, hallituksen sihteeri

 
Kati.jpg

KATI
PALSANEN

hallituksen varapuheenjohtaja

 

WhatsApp Image 2018-07-31 at 13.19.48.jpeg

Aino taipalus

projektikoordinaattori, kokemusasiantuntija

 
Yonatan.jpg

Yonatan Gebrenegus

hallituksen jäsen, kokemusasiantuntija

Vilma.jpg

VILMA VÄHÄMAA

projektikoordinaattori, kokemusasiantuntija, hallituksen puheenjohtaja

AnnaR.jpg

ANNA RAUTIAINEN

hallituksen jäsen

MELISSA HEENBATANTIRIGE

hallituksen jäsen, kokemusasiantuntija