OSALLISUUDEN AJASTA SANOTTUA 

Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijanuoret ovat kulkeneet vuosien varrella puhumassa ja kouluttamassa lukuisissa eri seminaareissa ja tilaisuuksissa, osallistuneet moniin työryhmiin sekä olleet mukana järjestämässä valtakunnallisia tapahtumia. Järjestö on tehnyt yhteistyötä monien eri lastensuojelualan toimijoiden kanssa. Pyrimme keräämään palautetta yhteistyökumppaneiltamme säännöllisesti, jotta voisimme edelleen kehittää toimintaamme. Hioa niitä kohtia, jotka tarvitsevat vielä tarkentamista ja kirkastaa sitä mikä toimii jo nyt.

Tällä sivulla julkaistaan yhteistyökumppaneilta saatua palautetta ja myös keräämme sitä. Kysymme aina luvan palautteen julkaisemiseen nettisivuillamme, jos palautteen antajan tiedot ovat näkyvissä.

Anna meille palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme: 

palaute kuva.jpg

Osallisuuden aika on järjestönä rohkea vaikuttaja, yhteiskunnallinen keskustelija ja lapsen oikeuksien edistäjä. Sen upeat nuoret auttavat lastensuojelun parissa työskenteleviä katsomaan omaa työtään ja itseään ammattilaisena uudesta näkökulmasta. Tutustu heihin, et voi välttyä tuoreilta ajatuksilta ja uusilta ideoilta!
— Tiia Hipp, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelu tarvitsee perinpohjaista uudistamista, jonka ytimessä tulee olla apua tarvitsevien lasten ja nuorten kokemukset. Tässä uudistamisessa Osallisuuden aika ry:llä on ratkaisevan tärkeä rooli. Nuoret kokemusasiantuntijat tekevät poikkeuksellisen merkittävää työtä herättämällä kriittistä keskustelua ja tuomalla lastensuojeluun uusia viisaita näkökulmia.
— Kai Alhanen, tutkija, kouluttaja ja työnohjaaja, Aretai Oy
Osallisuuden ajan itua kasvatettiin Soccan suojissa ja nyt se alkaa olla nuori ja notkea kasvi, joka kantaa jo omaa hedelmää.
Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja tuottoisasti lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisessä (LAPE) ja Pääkaupunkiseudun Praksis-toiminnassa.
— Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, Socca
Osallisuuden aika on ollut meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani lastensuojelun kehittämistyössä LAPE-ohjelmassa. Meille oli todella paljon apua siitä, että yhdistys antoi työntekijänsä avuksi LAPE-työpajaprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen viime vuoden (2016) aikana. Halusimme lähteä LAPE-kehittämiseen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa, mutta kokemusta tästä ei ennestään ollut. Kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Tulemme jatkamaan yhteistyötä ja voimme lämpimästi suositella yhteistyötä kaikille muillekin lastensuojelun ja palvelujen kehittämistyötä tekeville!
— Päivi Petrelius, lastensuojelun kehittämispäällikkö, Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö (HYLA), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pidän siitä, että yhdistyksen toiminta painottuu vaikuttamis- ja kehittämistyöhön ja että sitä tehdään monipuolisesti. Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijat ovat upeita nuoria!
Kiitos paljon siitä, että olette aina innolla ja ilolla mukana yhteistyössä! Teitä pyytää aina mielellään mukaan.
Osallisuuden ajan vaikuttavuustyön yleisö on lastensuojelun ammattilaiset ja alan opiskelijat sekä päättäjät. Heidät onkin tavoitettu hyvin ja ajattelen, että sellaista yhteistyötä ja sen laajentamista on tärkeää jatkaa.