Osallisuuden aika ry on lastensuojelunuorten ja ammattilaisten osallisuutta edistävä yhdistys. Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edistää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistä. Yhdistyksen strategia vuosille 2019-2021 on hyväksytty syksyllä 2018.

Tutustu toimintaamme lukemalla yhdistyksen vuosikatsaus 2018 lataamalla se täältä!

STRATEGISET TAVOITTEET 2019-2021

 • Kolminkertaistamme aktiivisten kokemusasiantuntijoiden määrän toiminnassamme.

 • Lisäämme yhteistutkijuuden osaamista ja ymmärrystä lastensuojelussa.

 • Toimimme yhteiskunnallisena foorumina lastensuojelun uusiutumiseksi.

 • Olemme kiinnostava kumppani ja asiantuntija lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

 • Puolustamme lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten oikeuksia.

  Visio

  Jokainen lastensuojelun tukea tarvitseva lapsi ja nuori kokee lastensuojelun vaikuttavaksi.

  Missio

  Lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja ammattilaisten vaikuttava

  vuoropuhelu mahdollistuu ja tuottaa osallisuuden myötä ratkaisuja yksilöille ja yhteiskunnalle.

  ARVOT

  Kunnioitus: Jokaisen kokemus on arvokas. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi yhdenvertaisena. Kaikkien ääni kuuluviin päätöksenteossa. Kaikki tehdään ihmistä ja luontoa kunnioittaen.

  Vaikuttavuus: Tutkitaan ja tuotetaan ymmärrystä vaikuttavasta lastensuojelusta ja ollaan kiinnostuneita OA:n oman toiminnan vaikuttavuudesta. Yksilöiden äänestä syntyy OA:n ääni, jonka kautta tehdään vaikuttamistyötä.

  Ratkaisukeskeisyys: Käännetään kokemukset voimavaroiksi ja kehittämistyön moottoriksi. Tuodaan esille lastensuojelun hyvät ja huonot asiat.

  Osallisuus: Osallisuus tekee näkymättömästä näkyvän. Vahvistetaan osallisuutta niin omassa arjessa kuin yhteiskunnassa. Yhdessä ja moniäänisesti dialogia käyden luodaan uutta ymmärrystä.

  Rohkeus: Mennään sinne, minne muut eivät vielä ole uskaltaneet mennä. Uskalletaan puhua ja haastaa vaikeista ja tärkeistä asioista. Toimitaan turvallisena alustana olla rohkea. Jokainen saa olla rohkea omalla tavallaan